Zlatuška, 100%H, linie Roklan,exteriér ER

Zlatuška spolu se svým dvojčetem Zituškou jsou již taky kozenky z našeho chovu, po otci Emilovi. Stejně jako jejich sestra Karibu jsou očekáváním dobrých koz. Krásné vemínko, kvalitní nádoj je předurčují ke špičce našeho stáda.

Porody:

2014

2015

2016: 2 holky

2017: kozlík, kozenka  Rosetka, ta zůstává v našem chovu

Kontrola užitkovosti:

v roce 2016: vydojená třída Elite


Vložte svůj text...