Sabrina, 100%H, č. 4756959CZ, linie Hansi, původ E, zevnějšek ER, VT: EA

Sabrina spolu s dvojčetem Saly jsou loňské přírůstky Sáry. Pro svůj drobnější vzrůst jsme je v prvním roce nepřipouštěli. Nyní již víte, že to bylo dobré rozhodnutí neuspěchat jejich vývoj. V roce krásně zmohutněly, plemenářkou byly za exteriér ohodnoceny nejvyšší třídou, a obzvláště ze Sabriny (Napoleon) se stává dominantní nebojácná koza. Připuštěny v lednu, koncem května dva krásní kozlíci.

Porody 2016: 2kozlíci

2017: kozlík

Kontrola užitkovosti: 2016: vydojená Elite třída


Vložte svůj text...