Realizované projekty

Elektrické oplocení víceřadé proti vlkům

I. Název programu: Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného pro rok 2022 (ŽPZ/05/2022)

Cílem dotačního programu je podpořit chovatele ovcí nebo koz při ochraně vybraných hospodářských zvířat proti útokům vlka obecného a účinně předcházet vzniku škod, které vlci působí na těchto hospodářských zvířatech a které jsou v souvislosti s ochranou vlků nahrazovány z veřejného rozpočtu.

Název projektu  Elektrické oplocení víceřadé proti vlkům

V rámci dotačního titulu jsme pořídili  přenosné elektrické oplocení víceřadé včetně příslušenství. Pro vytvoření elektrického ohradníku jsme použili dřevěné modřínové kůly, které vymezují kritické pasevní plochy z hlediska napadení vlky. Na kůlech jsou v několika řadách, připevněny izolátory, do kterých jsou vloženy vodiče ve formě pásek. Pevné brány jsou vyrobeny ze dřeva a opět zajistěna vodivými bránovými pásky a má uzavíratelný mechanismus. Pro vyrovnání teréní depresí a nerovností jsou použity podélně položená kulatina.

Pro eliminaci napadení vlků jsme uvnitř pastviny směrem k zástavbě v obci oplotili pletivem zázemí pro noční uzavírání zvířat z vlastních prostředků.


Cesty za zdravím do Jeseníků II aneb ochutnejte život na farmě

Tímto projektem jsme navázali na úspěšný projekt "Cesty za zdravím do Jeseníků" z roku 2019 a opět jsme v rámci projektu realizovali exkurze dětí na Farmu U Stromovouse. Během návštěvy měly děti možnost poznat život na farmě, dozvědět se něco o péči o zvířata, mohly si pohladit zvířata a pomazlit se s nimi. Vyzkoušely si, jak se dojí koza a spoustu dalších věcí. Seznámily se s tím, jak vznikají výrobky na farmě - jogurty, tvaroh, sýry. Exkurze byly zakončeny ochutnávkou zdravých výrobků z farmy. 

V rámci projektu proběhlo 11exkurzí, kterých se účastnilo více téměř 400 dětí. Žáci i učitelé škol byli velmi spokojeni. Naplánované exkurze, které z důvodu vládních nařízení v souvislosti s pandemii Covid nemohly proběhnout, se uskuteční v následujícím roce. Projekt byl finančně podpořen z MS kraje.

Návrat k hodnotám přírody na farmě

V roce 2020 jsme se podíleli na projektu " Návrat k hodnotám přírody na farmě" realizovaný spolkem Terra Natura Jeseníky.  V rámci projektu došlo k vybudovaní dalších interaktivních poznávacích prvků pro děti v areálu této rodinné farmy. Jejich smyslem je pozorování přírody a přírodních jevů, hravé poznání, život na farmě od procesu od péče o zvířata až po samotnou výrobu produktů z mléka přirozeným způsobem.

Co na Farmě U Stromovouse můžete vyzkoušet? Na trenažéru krávy si vyzkoušíte, jak krávu správně podojit, projdete si chodník bosých nohou, zastavíte se u hmyzího hotelu, který skýtá úkryt pro včely samotářky nebo přivoníte k bylinkové zahrádce na vyvýšených záhonech.

K naučné stezce a těmto zábavně-naučným prvkům připravila Actaea - společnost pro přírodu a krajinu výukové listy, hry a kvízy pro návštěvníky z řad veřejnosti.

Pro školy i veřejnost byly nabízeny exkurze, na kterých se děti dozvěděly podrobnější informace o farmě, jejích produktech a zdravém životním stylu. Exkurzí se zúčastnilo více než 2000 lidí v období od června do září.

Výrobky farmy a naučnou stezku s interaktivními prvky Terra Natura a Farma U Stromovouse představily na akcích pro veřejnost-otvírání sezóny, akce v lázních Karlova Studánka, exkurze z Polska - Vliv místních produktů na rozvoj turistiky, ukončení sezóny.

V zimním období lze také na Farmu nahlédnout a zakoupit si něco v obchůdku. Celý areál Farmy s interaktivními prvky a posezením se bude otvírat opět v sezóně 2021. Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MS kraje.

V roce 2019 jsme se podíleli na projektu " Naučná stezka Zdraví a příroda Jeseníky" realizovaný spolkem Terra Natura Jeseníky. Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MSK.

V rámci projektu byla vybudována Naučná stezka Zdraví a příroda v Jeseníkách. Stezka představuje na 7 infopanelech zvířata na Farmě U Stromovouse, návštěvníkům poskytuje informace o tom, jak jsou zvířata chována, jaké potřebují podmínky a co za to člověku poskytují. Dále informuje o způsobu výroby zdravých potravin a proč je důležité vyrábět a používat potraviny a další výrobky bez chemických látek zatěžujících životní prostředí. Stezka seznamuje návštěvníky farmy se vzácnou přírodou Jeseníků a s historií pastevectví. Celkem bylo vyrobeno 10 tabulí.

Další infopanely jsou umístěny u partnerů projektu ve Vzdělávacím a informačním centru VÍCE Ve mlýně Karlovice.

K infopanelům byly připraveny a vytištěny výukové listy pro školy i jiné návštěvníky farmy, které jsou doplňkem k výkladu, který je na farmě návštěvníkům poskytován. Pro školy byly realizovány výukové programy na farmě.

V roce 2019 jsme realizovali projekt "Cesty za zdravím do Jeseníků". Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MSK .

V rámci projektu proběhly exkurze na Farmu U Stromovouse. Během návštěvy měly děti možnost poznat život na farmě, dozvědět se něco o péči o zvířata, mohly si pohladit zvířata a pomazlit se s nimi. Vyzkoušely si, jak se dojí koza a spoustu dalších věcí. Seznámily se s tím, jak vznikají výrobky na farmě - jogurty, tvaroh, sýry. Ochutnaly zdravé výrobky z farmy.

V rámci projektu proběhlo 12 exkurzí, kterých se účastnilo více než 500 žáků. Žákům byla hrazena doprava a ochutnávka místních produktů. Byl jim poskytnut výklad a mohli si také zahrát kvízové hry. Žáci i učitelé škol byly velmi spokojeni.