Realizované projekty

V roce 2019 jsme se podíleli na projektu " Naučná stezka Zdraví a příroda Jeseníky" realizovaný spolkem Terra Natura Jeseníky. Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MSK.

V rámci projektu byla vybudována Naučná stezka Zdraví a příroda v Jeseníkách. Stezka představuje na 7 infopanelech zvířata na Farmě U Stromovouse, návštěvníkům poskytuje informace o tom, jak jsou zvířata chována, jaké potřebují podmínky a co za to člověku poskytují. Dále informuje o způsobu výroby zdravých potravin a proč je důležité vyrábět a používat potraviny a další výrobky bez chemických látek zatěžujících životní prostředí. Stezka seznamuje návštěvníky farmy se vzácnou přírodou Jeseníků a s historií pastevectví. Celkem bylo vyrobeno 10 tabulí.

Další infopanely jsou umístěny u partnerů projektu ve Vzdělávacím a informačním centru VÍCE Ve mlýně Karlovice.

K infopanelům byly připraveny a vytištěny výukové listy pro školy i jiné návštěvníky farmy, které jsou doplňkem k výkladu, který je na farmě návštěvníkům poskytován. Pro školy byly realizovány výukové programy na farmě.

V roce 2019 jsme realizovali projekt "Cesty za zdravím do Jeseníků". Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MSK .

V rámci projektu proběhly exkurze na Farmu U Stromovouse. Během návštěvy měly děti možnost poznat život na farmě, dozvědět se něco o péči o zvířata, mohly si pohladit zvířata a pomazlit se s nimi. Vyzkoušely si, jak se dojí koza a spoustu dalších věcí. Seznámily se s tím, jak vznikají výrobky na farmě - jogurty, tvaroh, sýry. Ochutnaly zdravé výrobky z farmy.

V rámci projektu proběhlo 12 exkurzí, kterých se účastnilo více než 500 žáků. Žákům byla hrazena doprava a ochutnávka místních produktů. Byl jim poskytnut výklad a mohli si také zahrát kvízové hry. Žáci i učitelé škol byly velmi spokojeni.