Jak jsme začínali

První úvahy o založení farmy, které se nám rodily v hlavě, sahají do roku 2011. Silná byla myšlenka vyrábět si vlastní produkty pro svou potřebu a trvale se usídlit do krásných hor a přírody Jeseníků. Priority životního stylu na vesnici, chov domácích zvířat a spojení s přírodou vítězily nad konzumem velkoměsta a nesmyslnou honbou za mamonem. Zkušenosti s chovem zvířat byly nulové, tak jsme začali studovat vše o chovu koz, začali jsme sbírat informace a objíždět malé farmy. Osudové pro nás bylo setkání a návštěva farmy manželů Macháčkových, kdy po jejich návštěvě na kozí farmě bylo rozhodnuto. Odjížděli jsme od nich plni neskutečné energie, elánu a touhy začít s chovem co nejdříve. A ujistili jsme se o správnosti našeho rozhodnutí. V hlavě se rodily první plány...

Naše sny se začaly uskutečňovat na podzim roku 2011,kdy jsme si z farmy manželů Macháčkových odváželi dvě kozenky a půl ročního kozlíka Emila. Na jaře roku 2012 jsme začali se stavbou oplocení téměř 2 hektarového pozemku a stavbou salaše. Na podzim 2012 jsme pokračovali se stavbou zimního ustájení.

Podzim roku 2012 byl také rokem rozhodnutí pořídit si k chovu koz malou kravičku, tak , abychom byli celý rok soběstační v produkci mléka.

To byly začátky...

Za tu dobu jsem ušli kus cesty, cesty, která byla lemována úspěchy, radostí, štěstím, ale taky neúspěchy a chybami, kterých jsme se jako začátečníci dopustili. Vše nás ale vždy posunulo dopředu. Nejtěžší v naši práci byla zima a jaro 2015, kdy nečekaně vážně onemocněl hospodář. Postupně se již dostává do kondice a zvířata, celá farma a sýrařina je hnacím motorem naši práce.

Vzniklo pár nových přátelství s lidmi z této branže a poznali jsme spoustu lidí z celé republiky, kteří k nám zavítali do obchůdku.

Rádi vzpomínáme na první pokusy výroby sýrů, které vznikaly doma v kuchyni. 

Hospodář "na stará kolena" zasedl do školních lavic VOŠ mlékárenské, kde čerpá informace, znalosti a praktické zkušenosti profesionálů.

A snažíme se tak jako na začátku dělat výrobky poctivě, s láskou, vášní a rukama, kterým věříme...Přijměte pozvání...