Polanka,Roseta,Terinka statečná

Letošní kůzlata po plemenném kozlovi Otíkovi, které zůstávají va našem chovu. Polanka dcera Dorušky, Rosetka dcera Zlatušky, Terinka statečná dcera Trinity. Vítejte u nás